Feliratkozás: asztrotajkep.hu | Aktuális
"Konstelláció" című kiállításom megnyitója
2012. július 15.
csikasz120713ladanyi2.jpg,

"Konstelláció" című kiállításom megnyitója
A rendezvény beszámolójaként az alábbiakban idézem Eveli Péter középiskolai tanár tartalmas és elgondolkoztató beszédét.
Tisztelettel köszöntöm a megjelent kedves Hölgyeket és Urakat Cholnoky Jenő földrajztudós szülővárosában!
 
Ladányi Tamás munkáját látva óhatatlanul felötlik bennem Cholnoky Jenő munkássága, és nemcsak azért mert Veszprémben vagyunk. Az itt látható képeken is Cholnoky interdiszciplináris megközelítése köszön vissza, a természetföldrajzi környezet értő és plasztikus szemléltetése céljából.
Cholnoky Jenő tette a hazai földrajzoktatást nemzetközi hírűvé, többek között a felszínalaktan tömbszelvényes ábrázolásával, az első hazai színes diavetítéssel, a földrajzot népszerűsítő előadásaival, mérnöki pontosságú rajzokkal, grafikákkal, művészi tájképekkel.
Ladányi Tamás ezen megközelítés folytatója 21. századi módszerekkel és technikával, asztrofotóival, asztrotájképeivel, kisfilmjeivel, digitalizált szemléltető és tananyagaival.
Új nézőpontot ad számunkra, sokat téve a földrajz és a csillagászat népszerűsítéséért, támogatván a földrajzoktatást is.
            A csillagászati földrajzot a hétköznapi ember számára is érthető és élvezhető formában képes elénk tárni.
 
Nagy örömmel töltött el Tamás barátom felkérése, több okból is.
 
·        Gyakorló pedagógusként, földrajztanárként „nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek” a Konstelláció megnyitása kapcsán a dolgok együttállását. 
 
·        Tamás munkái nem csupán esztétikai élményt jelentenek, nemcsak tudományos-ismeretterjesztő jelleggel bírnak, hanem üzenet értékűek, olyan alapvető értékeket képviselnek, melyek túlmutatnak a csillagászat, a földrajz és a fotóművészet tárgykörén.
 
·        A képek üzennek, és ezeket szeretném méltó szavakba önteni.
 
 
        Ki kell mondani, nyíltan és őszintén, hogy mára a tisztességes, becsületes, hozzáértő és alapos munka presztízsét vesztette, valahogy zsenánt lett, mintha kihalt vagy elköltözött volna. Túl nagy a tolongás a könnyebbik úton, túl nagy divat lett az egyszerűsítés és az okoskodás, de ne dőljünk be a talmi értékek virágzásának, hiszen az Úr felkelti napját a jókra és a gonoszokra egyaránt. Ne feledjük az üzenetet, ki mint vetett azonképpen arat.
 
„A világ fölött őrködik a Rend
s nem vész magja a nemes gabonának,
de híre sem lesz egykor a csalánnak;
az idő lemarja a gyomokat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad”
 
Itt, ezen a helyen, egy-egy kép mögött látni kell annak szakszerű és körültekintő megtervezését, kivitelezését, az éjszakázás és a távollét kellemetlenségét, Júlia segítő helytállását a háttérben.
 
 
     A fotókon megjelenik nem csupán az ember, hanem az alkotó gyermeke is. Mindez azt üzeni, hogy családos emberként is el lehet jutni a Maslow-i piramis csúcsára, egészen a nemzetközi hírnévig.
 
    Megcsodálhatjuk a számunkra oly kedves pannon tájat, a Bakony és a Balaton-felvidék éjszaka is gyönyörű képét. Tudni kell, hogy ahol előtérbe kerül a számomra oly szerelmes földrajz, ott megjelenik a hazaszeret is.
 
     A képeken szerepel épített örökségünk is, ezek látványa megeleveníti történelmünket, amely magyarságtudatunk hordozója.
 
„jönnek majd újra boldog építők
és kiássák a fundamentumot
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.”
 
      Az alkotó által elért eredmények – a teljesség igénye nélkül – a „The World At Night” nemzetközi szervezet kiemelkedő tagja, akinek fotói visszaköszönnek a NASA és a National Geographic oldalain, a balatonfűzfői csillagda felújítása azt bizonyítják, hogy itthon is lehet boldogulni, sikeresnek lenni, sőt a nemzetközi hírnév elérése céljából sem kell elmenni innen.
 
„Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és békességesek.
Erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!”
 
     A kiállítás képeinek újszerűsége, hogy ábrázolni tudja az idő múlását. Mindez segít abban, hogy az idő rostájában kiszűrjük a bennünket körülvevő világ igaz értékeit.
Felhívja a figyelmet gondolataink, szavaink, tetteink és választásaink felelősségére. Emlékeztet az emberi élet végességére, a számadásra.
 
„Likasszák már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia”
 
Végül szeretném megemlíteni a kiállító már-már zavarba ejtő szerénységét, szakmai alázatát, amely a valóban nagyot alkotó emberek egyik jellemzője.
 
Mindez kontrasztosan emelkedik ki a globalizáció értékvesztett, hivalkodóan üres és felszínes korából, amely csak a testtel és az anyagiakkal foglalkozik.
 
Gratulálok Tamásnak a pontos, precíz minőségi munka gyönyörű terméséhez, a veszprémi sziklán kinőtt gyönyörű virághoz.
 
Őszintén remélem és kívánom, hogy az üzenet értő fülekre és szemekre találjon, befogadásra leljen, és igaz tettekre sarkalljon.
 
„Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel
köti meg a békesség falát,
de szenteltvízzel és búzakenyérrel
és épít régi kőből új hazát.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
a fundamentom Istentől való
és Istentől való az akarat,
mely újra építi a falakat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.”
 
Megnyitó beszéd: Eveli Péter
 
Fotók: Földesi Ferenc
csikasz120713ladanyi1.jpg,

"Konstelláció" című kiállításom megnyitója
csikasz120713ladanyi3.jpg,

"Konstelláció" című kiállításom megnyitója
csikasz120713ladanyi4.jpg,

"Konstelláció" című kiállításom megnyitója
« vissza
Twan
National Geographic
Hama
naturArt
Hírlevél
Adja meg email címét:
facebook